Du er her

Svalun logo

Design av logo og profilhåndbok for Svalun AS

Svalun tilbyr lokal, fornybar og miljøvennlig termisk energi til oppvarming og kjøling, og har både boligsameier og kontorbygg som kunder. Symbolet er ment å vise dette. Den gjennomgående streken går fra luft til bakke som energien som blir hentet fra energibrønner eller varmepumper. Symbolikken på den manglende streken på Aen er at man ikke ser denne viktige energien. Fargene er tenkt å vise miljøhensyn, seriøsitet, og moderne løsninger.

Oppdragsgivere: 
Svalun