Du er her

Mexican Train Domino

Design til ny boks av Mexican Train Domino spill.

Design og illustrasjon til boks og spilleregler. 

Oppdragsgivere: 
Vennerød forlag