Du er her

Fri Flukt magasin

Design, layout, fotografering og redaktøransvar til Fri flukt nr. 2. 

Fri Flukt er Hang- og Paraglider seksjonens magasin som utgis to ganger i året til ca. 2.300 medlemmer.

Oppdragsgivere: 
NLF