Du er her

Fri Flukt magasin

Layout, fotografering og redaktøransvar til Fri flukt Nr. 1-2018.

Fri Flukt er Hang- og Paraglider seksjonen i Norges Luftsportsforbund sitt magasin, som utgis to ganger i året til ca. 2.300 medlemmer.

Oppdragsgivere: 
NLF