Du er her

Energi 21

Vignett og musikk for Energi 21 event.

Komposisjon av musikk, animasjon og lyddesign. Musikken dannet grunnlaget for koregrafi med 5 dansere, og skulle utrykke forskjellige elementer som skog, sol, vann, jord og luft. Musikken er basert mye på samples, men det er også spillt inn litt bass, keyboard og gitar. Det ble i tillegg laget en åpningsvignett og avsluttningsmusikk.

Oppdragsgivere: 
Forskningrådet, Bytecasting