Domino 6

Design av Domino 6 spill for Vennerød forlag.

Design av boks og spilleregler.

Oppdragsgivere: 
Vennerød forlag